Overdracht voorzitterschap

Hans Gradussen heeft tijdens de jaarvergadering op maandag 13 februari de voorzittershamer overgedragen aan Felix Kleinpenning. Na een periode van bijna 14 jaar is in Felix een goede opvolger gevonden die ESKA als vereniging al jarenlang kent en voor iedereen een bekend gezicht is. Hans gaf aan dat hij er dan ook het volste vertrouwen in heeft dat het voorzitterschap bij Felix in goede handen is. Read More +

Dennis Janssen stopt als tamboer-maitre

Tijdens de showrepetitie van 24 januari jl. kondigde Dennis Janssen zijn vertrek aan als tamboer-maitre van ESKA. Na een periode van twee jaar blijkt zijn werk dusdanig weinig flexibele ruimte te bieden dat hij het maitre-schap bij ESKA niet op een goede manier kan voortzetten. We betreuren maar respecteren zijn besluit om na een periode van twee jaar als tambour-maitre te stoppen.

Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie van ESKA werd gehouden op maandag 2 januari tussen 20.00 en 21.30 uur. Behalve dat er werd teruggekeken en vooruitgekeken, en enkele leden in de bloemetjes worden gezet, heeft ESKA ook een kort optreden verzorgd waarin enkele nieuwe nummers werden uitgevoerd. Read More +

Geslaagde kerstmiddag

Op zondagmiddag 18 december jl. was het ESKADOME omgebouwd tot een concertzaaltje. Alle leden, partners, leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en broertjes en zusjes waren uitgenodigd om deze gezellige middag te komen bijwonen. Bovendien had Bas Konings met zijn lesgroep een mini-concertje ingestudeerd. Read More +