Felix Kleinpenning extra aspirant-bestuurslid

Tijdens de ingelaste, verkorte ledenvergadering op maandagavond 18 juli, hebben alle aanwezige leden aangegeven akkoord te gaan met toetreding als aspirant-bestuurslid door Felix Kleinpenning. Hierdoor wordt het mogelijk dat Felix gaat meedraaien met het bestuur en zich kan inwerken om de taak als voorzitter m.i.v. de algemene ledenvergadering in 2017 op zich te gaan nemen. We wensen Felix veel succes!

Extra ledenvergadering

Op maandagavond 18 juli wordt tijdens een extra ledenvergadering, de toetreding van een extra aspirant-bestuurslid besproken en voorgelegd aan de leden voor akkoord. Vanwege de opvolging van Hans Gradussen als voorzitter van ESKA, is een aanmelding binnengekomen van een potentiële kandidaat. Statutair gezien is een extra ledenvergadering nog om dit te kunnen goedkeuren. De vergadering zal aansluitend op de repetitie, om 20.30 uur worden belegd. Uitnodigingen hiervoor zijn digitaal verstuurd aan alle leden, ereleden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Geslaagd studieweekeind

Het weekeind van 20, 21 en 22 mei stond in het teken van het studieweekeind. In de fraaie hal van basketballvereniging Batouwe konden we ongestoord en onder optimale omstandigheden de show in zijn geheel doornemen. Daarnaast was er ook een leuke speelavond voorbereid door de activiteitencommissie. Read More +

Repetitie met aansluitend hamburgers eten

Zaterdagmiddag 16 april werd er tussen 16.00 en 17.00 uur geoefend door alle ESKA, jeugd en senioren samen. Het marsrepertoire werd doorgenomen en de puntjes op de i gezet. Na gedane arbeid was het goed toeven: hamburgers eten! De culinaire ploeg had zich flink ingezet om ieder een paar flinke hamburgers voor te zetten. Complimenten aan de organisatie, het was erg gezellig!

Meedoenregeling 2016

De gemeente Lingewaard vindt het belangrijk dat alle inwoners maatschappelijk kunnen deelnemen. Voor sommige inwoners is dit om financiële redenen lastig. Daarvoor heeft de gemeente Lingewaard de Meedoen regeling 2016 bedacht. Ook ESKA wil bezoekers via deze weg hierop attenderen. Read More +

Zaterdag 12 maart: ESKA en NLDoet

Op zaterdag 12 maart had ESKA een aantal projecten voorbereid in het kader van NLDoet. Naast planten van haagbeuk, schilderen van deuren en radiotoren, werd ook het meubilair gerepareerd, de verlichting schoongemaakt en nagekeken, de dakgoten schoongemaakt, ventilatiesysteem gereinigd en toiletten gedaan. Read More +