Geslaagde creepy groepsrepetitie

Op zaterdag was er een maandelijkse gorpesrepetitie voor de leerlingen. Onder leiding van Bas waren weer veel kinderen bij elkaar om gezamenlijk te werken aan enkele nummers. In stilte werd echter op de achtergrond het ESKADOME omgetoverd tot een creepy hol, waar vleermuizen en spinnen zich thuis voelen. Read More +

Nieuwe nummers op de lessenaar

Na de taptoe wordt de focus gelegd op het instuderen van nieuwe nummers. De muziekcommissie heeft vier nummers geselecteerd en deze aan de leden laten horen. De keuze is gevallen op “Hollandse Hits” (Louis Peters), “Funky Good”, “Narcotic” (Liquido) en “Can’t stop the feeling” (Justin Timberlake). Op dinsdag 11 oktober wordt met het eerste nummer gestart.

Taptoe goed verlopen

Op zondag 11 september is de 43 taptoe Bemmel succesvol verlpen. Naast goed weer en veel publiek was ook de programmering veelzijdig en onderhoudend. Exact 17.00 uur verlieten de deelnemers het taptoeterrein. Onze dank gaat it naar de aanwezige EHBO-ers die vanwege het weer, toch enkele mensen onder de hoede moesten nemen. Kijk op www.taptoebemmel.nl voor meer informatie en foto’s.

Succesvolle doortocht 100e Vierdaagse

Op dinsdag 19 juli was in alle vroegte al een drukke bedoening op het terras van Kees en Lia Aalbers van het gelijknamige schoonmaakbedrijf. Een nagenoeg voltallig ESKA onthaalde de wandelaars muzikaal tussen 05.30 en 08.300 uur. Tussendoor was er tijd voor koffie en broodjes ei, met smaak bereid door Kees zelf. In een van de pauzes werd Kees een naambordje aangeboden “Aalberslaan” met de bedoeling deze op te hangen op de plek van de dinsdagochtend. Kees en Lia konden dit zeer waarderen.

Felix Kleinpenning extra aspirant-bestuurslid

Tijdens de ingelaste, verkorte ledenvergadering op maandagavond 18 juli, hebben alle aanwezige leden aangegeven akkoord te gaan met toetreding als aspirant-bestuurslid door Felix Kleinpenning. Hierdoor wordt het mogelijk dat Felix gaat meedraaien met het bestuur en zich kan inwerken om de taak als voorzitter m.i.v. de algemene ledenvergadering in 2017 op zich te gaan nemen. We wensen Felix veel succes!