Tag Archives: jaarvergadering

Jaarvergadering

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering: a.s. dinsdag 10 februari aanvang 20.00 uur (ESKADOME is vanaf 19.30 uur geopend) Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggekeken naar 2014 en een blik geworpen op het komende jaar! Bestuurswisseling Dit jaar zijn er geen bestuursleden aftredend. Kim Janssen zal na een jaar aspirant-lidmaatschap toetreden tot het bestuur. Verder draagt het bestuur Marco de Groot voor als nieuwe penningmeester. Nieuwe bestuursleden Tot slot willen we melden dat we behoefte hebben aan nieuwe bestuursleden. Ben je ouder Read More +