Monthly Archives: juli 2016

Succesvolle doortocht 100e Vierdaagse

Op dinsdag 19 juli was in alle vroegte al een drukke bedoening op het terras van Kees en Lia Aalbers van het gelijknamige schoonmaakbedrijf. Een nagenoeg voltallig ESKA onthaalde de wandelaars muzikaal tussen 05.30 en 08.300 uur. Tussendoor was er tijd voor koffie en broodjes ei, met smaak bereid door Kees zelf. In een van de pauzes werd Kees een naambordje aangeboden “Aalberslaan” met de bedoeling deze op te hangen op de plek van de dinsdagochtend. Kees en Lia konden dit zeer waarderen.

Felix Kleinpenning extra aspirant-bestuurslid

Tijdens de ingelaste, verkorte ledenvergadering op maandagavond 18 juli, hebben alle aanwezige leden aangegeven akkoord te gaan met toetreding als aspirant-bestuurslid door Felix Kleinpenning. Hierdoor wordt het mogelijk dat Felix gaat meedraaien met het bestuur en zich kan inwerken om de taak als voorzitter m.i.v. de algemene ledenvergadering in 2017 op zich te gaan nemen. We wensen Felix veel succes!

Extra ledenvergadering

Op maandagavond 18 juli wordt tijdens een extra ledenvergadering, de toetreding van een extra aspirant-bestuurslid besproken en voorgelegd aan de leden voor akkoord. Vanwege de opvolging van Hans Gradussen als voorzitter van ESKA, is een aanmelding binnengekomen van een potentiële kandidaat. Statutair gezien is een extra ledenvergadering nog om dit te kunnen goedkeuren. De vergadering zal aansluitend op de repetitie, om 20.30 uur worden belegd. Uitnodigingen hiervoor zijn digitaal verstuurd aan alle leden, ereleden en ouders/verzorgers van jeugdleden.