Header-2019102701

Nieuwsbrief Drumfanfare ESKA | Sportlaan 1c | 6681 CD Bemmel | t. 0481 - 463731 | www.eska.nl

Beste reader,

En helaas ook dit jaar een kort woordje van mij via de mail en niet op de nieuwjaarsreceptie.

2021 was wederom een bewogen jaar, corona wil ons nog steeds niet voldoende vrijheid geven.
We hebben ons als club weer in allerlei bochten moeten wringen, om toch nog zo veel mogelijk wel te kunnen doen. Wat dat betreft is het bewonderingswaardig hoe een ieder de positiviteit blijft behouden om te blijven denken in mogelijkheden i.p.v. af te zakken in onmogelijkheden. Het is heel begrijpelijk dat af en toe de moed wat begon af te zwakken, maar knap van jullie allemaal dat telkens het positieve de bovenhand kreeg.
In 2021 waren we in Bemmel wel de enige club die een publieke activiteit, BandParade, tot uitvoering hebben kunnen brengen. Het was natuurlijk wel jammer dat er aanpassingen moesten komen, maar uiteindelijk is het resultaat als bijzonder positief ervaren in de gemeenschap. Als één van de resultaten hiervan, is het feit dat we al vergevorderde besprekingen hebben met de ondernemingsvereniging voor een betere samenwerking en ondersteuning. Ook heeft het optreden geleid tot een start van gesprekken met een paar ondernemers, buiten de ondernemersvereniging, voor een meer gestructureerde ondersteuning.
Slider-05-2021
Helaas gaan we per 1 januari 3 leden missen. De familie Huijbers vertrekt op 11 januari vanuit Bemmel naar het Brabantse de Rips. Heel erg spijtig voor ESKA, maar we wensen hun natuurlijk het beste en succes met het kunnen verwezenlijken van een wensdroom.
Door alle omstandigheden hebben we niet op een gebruikelijke wijze afscheid kunnen nemen. Ik heb met de familie afgesproken dat we dit zodra het kan alsnog gaan invullen.
Ook door dit afscheid blijkt hoe soepel alle leden meedenken. Spontaan hebben intern een aantal wijzigingen plaatsgevonden, zodat de secties voldoende bezet zijn om een uitvoering mogelijk te maken. Geweldig!

Wie nu opnieuw in het gedrang komen, zijn onze jubilarissen. We hadden er al 4 in 2021, nu in 2022 komt Petra daarbij. We gaan hen, zoals in de laatste nieuwsbrief vermeld, op de clubavond na de Taptoe alsnog in het zonnetje zetten.
Nieuws-icoon22-2021
De taptoecommissie is al enige tijd bezig om op zaterdag 10 september 2022 een Taptoe, voorafgegaan door een Streetparade, te organiseren. Overleg met SCVK en individuele korpsen is gaande en er zijn al mogelijke toezeggingen. Ik durf nu al wel te stellen dat iedereen 10 september 2022 in zijn agenda kan vastzetten voor ESKA. We hebben verder voor 2022 al een aantal verzoeken gekregen om op te treden. Dus we gaan zodra het maar enigszins kan, vol aan de bak om op tijd klaar te zijn voor alle optredens.
Ik wil bij deze mijn bestuursleden en commissieleden hartelijk danken voor hun inzet. Laten we eerlijk zijn, alleen kan ik niks. Door die inzet hebben we, los van reeds aanwezige jeugdleden, al weer paar aspirant-leden om groei van ESKA te blijven bevorderen. Ik wil wel graag aandacht vragen voor de nieuwe commissie ledenwerving onder leiding van Jochem. Schroom niet en meld je aan ter ondersteuning!
Tenslotte,
Ik wens bij deze iedereen, op welke manier dan ook betrokken bij ESKA, het beste voor het komend jaar.
Als we met zijn allen de schouders er onder zetten, zullen we er uiteindelijk als club alleen maar sterker uitkomen.

Kom op, lets go
Felix
fireworks
Nieuwsbrief-footerv2
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet