Header-2019102701

Nieuwsbrief Drumfanfare ESKA | Sportlaan 1c | 6681 CD Bemmel | t. 0481 - 463731 | www.eska.nl

Nieuwsbrief-footerv2
Beste reader,

Bij deze tref je de Agenda aan voor de jaarlijkse Ledenvergadering maandag 7 maart 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening (Felix)
2. Inventariseren aanvullende agendapunten (Felix)
3. Mededelingen / Rondvraag (Allen)
4. Notulen ledenvergadering 2021 en aanvullingen (Petra)
5. Jaaroverzicht 2021 (Felix)
6. Financieel Jaarverslag 2021 (Frank)
7. Verslag Kascontrole / benoeming nieuwe commissie (Frank)
8. Bestuurssamenstelling (Ben en Petra zijn aftredend en herkiesbaar)
9.-- Korte pauze –
10. Optredens (Patrick)
11. Band Parade 2021 (Felix)
12. Jeugdopleiding (Renate)
13. Behandeling punten rondvraag (Felix)
14. Sluiting (omstreeks 21.30 uur)

De notulen van de vorige ALV (5-7-2021) hebben jullie met de vorige nieuwsbrief reeds ontvangen.
Je kunt de notulen ook inzien door zelf in te loggen op de ESKA website.

Graag tot volgende week maandag, 19.30 uur, ESKADOME. Inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur.Muzikale groet,
namens het bestuur,
Renate Boone
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet