Header-2019102701

Nieuwsbrief Drumfanfare ESKA | Sportlaan 1c | 6681 CD Bemmel | t. 0481 - 463731 | www.eska.nl

Nieuwsbrief-footerv2
Beste reader,

We zitten pas een paar weken in het nieuwe jaar en daar komt de algemene ledenvergadering alweer aan.
Daarom nodigt het bestuur iedereen van harte uit voor de Algemene Ledevergadering op
maandag 13 februari 2023 om 19.30 uur in het ESKADOME.

Bij deze tref je de Agenda aan voor de vergadering.

AGENDA
1. Opening (Felix)
2. Inventariseren aanvullende agendapunten (Felix)
3. Mededelingen / Rondvraag (Allen)
4. Notulen ledenvergadering 2022 en aanvullingen (Petra)
5. Jaaroverzicht 2022 (Felix)
6. Financieel Jaarverslag 2022 (Frank)
7. Verslag Kascontrole / benoeming nieuwe commissie (Frank)
8. Bestuurssamenstelling (Patrick, Frank en Renate zijn aftredend en herkiesbaar /
Felix is aftredend en niet herkiesbaar)
9.-- Korte pauze –
10. Optredens (Patrick)
11. Taptoe Bemmel 2022 (Felix)
12. Jeugdopleiding (Jochem)
13. Behandeling punten rondvraag (Felix)
14. Sluiting (omstreeks 21.30 uur)De notulen van 2022 zijn inmiddels voor de leden beschikbaar, deze zijn terug te vinden in Dropbox.
Klik op de onderstaande link om ze direct te bekijken.

https://www.dropbox.com/sh/hgoh7i69v81gwqe/AABbOeaBzfquv9XDlsc_N4r5a/61%20Documenten%20Jaarvergadering/2022-04-04?dl=0&preview=Notulen+Ledenvergadering+Drumfanfare+ESKA+04-04-2022.doc&subfolder_nav_tracking=1Mocht je nog interesse hebben om in het bestuur te willen toetreden of heb jij het in je om voorzitter te willen worden, meld je dan aan bij mij!

Graag tot 13 februari, 19.30 uur, ESKADOME. Inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur.Muzikale groet,
namens het bestuur,
Renate Boone
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet