Header-2019102701

Nieuwsbrief Drumfanfare ESKA | Sportlaan 1c | 6681 CD Bemmel | t. 0481 - 463731 | www.eska.nl

Beste reader,
Inmiddels is er al weer een maand voorbij. En helaas ziet het er nog niet naar uit, dat we op korte termijn weer samen mogen komen in het ESKADOME. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen, om jullie via een nieuwsbrief weer bij te praten.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld, wordt de Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot nader order. Jochem van Alst is bereid gevonden, om tot die tijd als Aspirant binnen het bestuur mee te blijven draaien.
Ondanks het uitstel van de vergadering is de penningmeester wel voornemens om binnenkort de kascontrole commissie bijeen te roepen. En om hier niet mee te wachten totdat een vergadering weer mogelijk is.
Corona en financiën.

Natuurlijk ontkomen we als ESKA ook op financieel gebied niet aan de gevolgen van Corona. Gelukkig is er de laatste jaren wel een buffer opgebouwd waardoor we tegen een stootje kunnen.
Bovendien hebben we in 2020 steun gehad van de gemeente Lingewaard, maar ook van de Rijksoverheid. Minstens zo belangrijk is onze sponsor Schoonmaakbedrijf Aalbers geweest. En natuurlijk dankzij de steun van al onze leden doordat de contributie betaald wordt en er mooie bedragen met de verschillende acties opgehaald zijn.
Hierdoor zullen we naar verwachting het jaar 2021 ook nog goed doorkomen, zelfs als we dit hele jaar nog met de Corona te maken hebben. De jaarrekening over het jaar 2020 wordt momenteel opgesteld en natuurlijk zullen we daar in de ledenvergadering verder op terug komen.
ESKA-Gala-2019-04
Omdat we weer in het nieuwe jaar zijn aangekomen, betekend dat voor de Taptoecommissie dat men weer met de voorbereiding voor een nieuwe Taptoe gaat beginnen. Echter zal het dit jaar anders zijn dan anders.

Na alle opties naast elkaar gelegd te hebben en alle mogelijkheden met elkaar besproken te hebben, is er besloten om in 2021 geen Taptoe Bemmel te organiseren. De reden hiervoor, is dat er helaas nog te veel onduidelijkheid is en dat en klein rondje langs de eventueel deelnemende korpsen heeft aangetoond, dat meerdere korpsen onzeker zijn over het feit of ze wel voldoende kunnen repeteren om een acceptabele show te kunnen brengen.

Maar... dit betekend gelukkig niet, dat er in 2021 geen evenement georganiseerd zal gaan worden!

Over de precieze invulling zal nog verder vergaderd worden, maar er is al wel duidelijk dat wij op zaterdag 11 september een muzikaal evenement in Bemmel zullen organiseren. Noteer deze datum dus alvast in je agenda!
Nieuwsbrief-footerv2
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet