Header-2019102701

Nieuwsbrief Drumfanfare ESKA | Sportlaan 1c | 6681 CD Bemmel | t. 0481 - 463731 | www.eska.nl

Nieuwsbrief-footerv2
Beste reader,

Ongeveer 2 weken geleden zijn jullie uitgenodigd voor de Algemene Ledevergadering op
maandag 26 februari 2024 om 19.30 uur in het ESKADOME.

Bij deze tref je de Agenda aan voor de vergadering.

AGENDA
1. Opening (Dennis)
2. Inventariseren aanvullende agendapunten (Dennis)
3. Mededelingen / Rondvraag (Allen)
4. Notulen ledenvergadering 2023 en aanvullingen (Petra)
5. Jaaroverzicht 2023 (Dennis)
6. Financieel Jaarverslag 2023 (Frank)
7. Verslag Kascontrole / benoeming nieuwe commissie (Frank)
8. Bestuurssamenstelling (Jochem is aftredend en herkiesbaar)
9. Clubgebouw (Dennis)
10.-- Korte pauze –
11. Optredens (Patrick)
12. Taptoe Bemmel 2023 (Dennis)
13. Jeugdopleiding (Jochem)
14. PR-commissie (Petra)
15. Behandeling punten rondvraag (Dennis)
16. Sluiting (omstreeks 21.30 uur)

De notulen van 2023 zijn voor de leden beschikbaar, deze zijn terug te vinden in Dropbox.
Klik op de onderstaande link om ze direct te bekijken.

https://www.dropbox.com/sh/hgoh7i69v81gwqe/AAAsxkGAIEs0tDVosdVPV9SOa/61%20Documenten%20Jaarvergadering/2023-02-13/Notulen%20Ledenvergadering%20Drumfanfare%20ESKA%2013-02-2023.doc?dl=0

Mocht je nog interesse hebben om in het bestuur te willen toetreden meld je dan aan bij mij!

Graag tot 26 februari, 19.30 uur, ESKADOME. Inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur.Muzikale groet,
namens het bestuur,
Renate Boone
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet