Bouwstenenaktie


Wordt ook mede-eigenaar van het ESKADOME door aanschaf van bouwstenen!ESKADOME

In 1992 is het huidige ESKADOME door de gemeente Bemmel toegewezen aan ESKA als vervanging voor het te slopen pand in de Dorpsstraat. Het pand verkeerde in bouwvallige staat maar in één jaar tijd werd met veel inzet van leden en geld, dat door het voeren van acties is verkregen, het lege casco omgebouwd tot een volwaardige repetitieruimte die van alle gemakken was voorzien. Nog steeds houden leden van ESKA het gebouw in stand en wordt met minimale middelen een zo maximaal mogelijke sfeer nagestreefd.

 

De gemeente verhuurt het pand aan ESKA maar heeft in 2013 aangegeven het ESKADOME ter overname aan te bieden danwel de huur op termijn conform maatschappelijke tarieven te zullen gaan verhogen. In het laatste geval is ESKA binnen één jaar failliet, in het eerste geval is een aankoopbedrag van 15.000 euro opgelegd. Naast het aankoopbedrag zal op termijn ook extra geld nodig zijn voor het onderhoud.

Bouwstenenactie
Omdat alleen aankoop een echte optie is, wil ESKA een bouwstenen-actie opzetten waarmee ook u mede-aandeelhouder kunt worden van het ESKADOME. Maar schrik niet, het zijn geen echte bouwstenen maar waardecertifikaten!

Het werkt als volgt

 

  • ESKA biedt waardecertificaten aan in de vorm van bouwstenen;
  • U kunt intekenen op één of meerdere, unieke “bouwstenen” ter waarde van elk 25 euro;
  • U ontvangt een uniek waardecertificaat voor het aantal bouwstenen;
  • Na drie jaar heeft u de keuze deze weer te verzilveren of te schenken aan ESKA.

Middels onderstaand formulier kunt u voorinschrijven voor één of meerdere bouwstenen en steunt u op die manier ESKA bij het in eigendom verwerven van het ESKADOME.

Wij hopen op uw respons zodat het ook in de toekomst voor ons mogelijk blijft om onze muzikale activiteiten te kunnen blijven voortzetten!