Clubkascampagne


Rabobank Oost Betuwe steunt het verenigingsleven op diverse manieren. Vanaf 2011 wordt de Rabobank Clubkas Campagne introduceert: elk Rabobank-lid krijgt zo een stem in de verdeling van donaties. Want leden van de Rabobank krijgen inspraak op de verdeling van donaties aan de verenigingen.

Jaarlijks stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar voor de campagne: voor 2018 is dat € 75.000,= De Rabobank geeft ieder lid vijf stemmen om te verdelen. Deze stemmen zijn dus geld waard want elk lid kan stemmen toewijzen aan verenigingen die zij een warm hart toedragen, en dus ook aan ESKA Bemmel. Hoe meer stemmen er op onze vereniging zijn uitgebracht, hoe meer geld we ontvangen!

Toegevoegde waarde
Met de Clubkas Campagne voegt de bank ook een extra dimensie toe aan het lidmaatschap. Rabobank is betrokken bij de lokale samenleving en met de Clubkas Campagne geven zij een invulling daaraan. Als straks veel leden stemmen, draagt ieder een belangrijk steentje bij aan een bloeiend verenigingsleven.

Stemperiode
Klanten die op 1 april 2018 lid zijn van de Rabobank kunnen van dinsdag 15 tot en met woensdag 30 mei 2018 hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Elk lid ontvangt bij aanvang van de stemperiode een bericht met een persoonlijke stemcode. Met deze code kunnen vijf stemmen worden uitgebracht, maximaal twee op één vereniging. Het stemmen gaat via de Rabo-website www.clubkascampagne.nl.

Hoe krijgen we zoveel mogelijk stemmen
Ook ESKA Bemmel heeft zich dus ingeschreven voor deelname aan de Clubkascampagne want wij voldoen aan de voorwaarden die de Rabobank stelt. Aan al onze leden de taak dit zoveel mogelijk te gaan uitdragen aan ouders, partners, grootouders, familie, vrienden en bekenden en ervoor te zorgen dat:

  1. men deelneemt aan de stemronde tussen 15 en 30 mei a.s.;
  2. men zoveel mogelijk stemmen uitbrengt op ESKA Bemmel.

RABO Clubkascampagne