Ereleden


Mensen worden niet zomaar erelid van de vereniging, daarvoor zijn een aantal regels gesteld. Zo worden leden die meer dan 40 jaar bij de vereniging zijn, erelid. Of leden die na meer dan 25 jaar actieve beoefening stoppen.

Daarnaast kan het bestuur mensen voordragen voor een erelidmaatschap vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging. Het erelidmaatschap is voor het leven en niet overdraagbaar.

Ere-voorzitters Dhr. W. (Wim) Kersten (sinds 06-2008)
Dhr. H. (Hans) Gradussen (sinds 02-2017) 


Ereleden Dhr. G. (Gerard) van Gelder
Dhr. W. (Wim) Haafs
Mr. H. (Henk) Bergamin (sinds 06-2001)
Dhr. G. (Gery) Geurts (sinds 08-2008)
Dhr. H. (Harry) Kemperman (sinds 09-2014)