Extra ledenvergadering


Op maandagavond 18 juli wordt tijdens een extra ledenvergadering, de toetreding van een extra aspirant-bestuurslid besproken en voorgelegd aan de leden voor akkoord. Vanwege de opvolging van Hans Gradussen als voorzitter van ESKA, is een aanmelding binnengekomen van een potentiële kandidaat. Statutair gezien is een extra ledenvergadering nog om dit te kunnen goedkeuren.

De vergadering zal aansluitend op de repetitie, om 20.30 uur worden belegd. Uitnodigingen hiervoor zijn digitaal verstuurd aan alle leden, ereleden en ouders/verzorgers van jeugdleden.