Felix Kleinpenning extra aspirant-bestuurslid


Tijdens de ingelaste, verkorte ledenvergadering op maandagavond 18 juli, hebben alle aanwezige leden aangegeven akkoord te gaan met toetreding als aspirant-bestuurslid door Felix Kleinpenning. Hierdoor wordt het mogelijk dat Felix gaat meedraaien met het bestuur en zich kan inwerken om de taak als voorzitter m.i.v. de algemene ledenvergadering in 2017 op zich te gaan nemen. We wensen Felix veel succes!