Frank van Alst nieuwe penningmeester


Tijdens de korte ledenvergadering die is gehouden op dinsdagavond 13 december jl. is Frank van Alst door de aanwezige leden en ere-leden unaniem gekozen tot bestuurslid en penningmeester.

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester Marco de Groot was het nodig om per 1-1-2017 een opvolger te hebben. We bedanken MArco de Groot voor zijn werkzaamheden als penningmeester gedurende de afgelopen 3 jaar en wensen Frank veel succes in zijn nieuwe functie.