Bestuurswisselingen


Tijdens de ALV op maandagavond 17 februari nam Marije Peters na 11 jaar afscheid als bestuurslid en secretaris van ESKA. Naast haar bestuurlijke taken heeft zij ook mede gestalte gegeven aan de jeugdopleiding en een coördinerende rol vervuld. Zij werd door Felix Kleinpenning namens de club bedankt voor haar inzet.

Renate Boone was afgelopen jaar aspirant-bestuurslid en beschikbaar voor definitieve toetreding tot het bestuur. Unaniem werd haar kandidaatschap geaccepteerd en zij werd aangesteld als nieuwe secretaris. Daarnaast was Jochem van Alst bereid om komend jaar als aspirant-bestuurslid toe te treden. Tot slot werden de aftredende maar herkiesbare bestuursleden Felix Kleinpenning, Frank van Alst en Patrick van Moerkerk unaniem gekozen voor verlenging met een nieuwe periode. 

Na de overige zaken besproken te hebben werd afgesloten met een gezellige nabespreking.