Bestuurswisselingen


Tijdens de ALV op maandag 18-2 waren een aantal bestuursleden aftredend en herkiesbaar: Ben Wanders, Marije Peters en Petra Wagener. Allen werden herkozen voor een nieuwe periode.

Hans Gradussen was aftredend en niet herkiesbaar, hij werd voor zijn inzet met een woordje en een attentie bedankt door voorzitter Felix Kleinpenning.

Als aspirant-bestuurslid gaat Renate Boone-van Bakkum komend jaar deel uitmaken van het bestuur. Wij wensen haar veel succes!