Jaarlijkse ledenvergadering op maandag 17 februari


ESKA houdt de jaarlijkse Ledenvergadering op maandag 17 februari. We kijken terug wat 2019 ons op allerlei gebieden gebracht heeft en presenteren de plannen voor 2020!

Dit jaar zijn Felix Kleinpenning, Frank van Alst en Patrick van Moerkerk aftredend, maar herkiesbaar, Marije Peters treedt af als bestuurslid.

Tevens stelt aspirant-bestuurslid Renate Boone zich verkiesbaar, na een jaar te hebben meegedraaid.

Is een bestuursfunctie ook iets voor jou?

Meldt je dan schriftelijk aan via secretaris@eska.nl en doe dit met 3 handtekeningen van volwassen leden.

Wil je eerst een jaar meedraaien als aspirant-bestuurslid? Laat dit dan weten aan de secretaris via genoemd emailadres of 06-41714876.

Aanmeldingen zijn mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

Graag tot ziens op 17 februari om 19.30 uur in het ESKADOME (geopend vanaf 19.15uur).