Ledenvergadering

Op maandag 13 februari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in het ESKADOME. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigde voorzitter Felix Kleinpenning zijn afscheid aan als voorzitter en bestuurslid. Felix heeft gedurende zes jaar de voorzittersrol vervult. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie