Nieuwe docent(e) saxofoon gezocht


Vanwege het vertrek van saxofoon-docente Jacqueline Arts is ESKA op zoek naar een nieuwe docent. Jacqueline heeft aangegeven de lessen niet meer te kunnen combineren met haar andere activiteiten en heeft aangegeven hiermee te gaan stoppen.

We bedanken Jacqueline voor haar inzet en enthousiasme waarmee ze haar leerlingen heeft weten te motiveren en wensen haar veel succes in de toekomst.

Dat betekent dat er per 1 maart een ruimte beschikbaar is voor een docent(e) saxofoon die de drie huidige leerlingen verder gaat begeleiden. Zie je jezelf hiervoor of ken je iemand die geschikt is, dan horen we dat graag. Contacten verlopen via Marije Peters (0481-461801) die de opleiding coördineert (jeugdopleiding@eska.nl)