Overdracht mace aan Nanko


Aan het eind van de optocht te Bemmel was het moment afgesproken dat Dennis zijn mace overdroeg aan Nanko. Toegesproken door voorzitter Felix Kleinpenning .werd Dennis bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging.

Vervolgens nam Dennis het woord en richtte zich tot Nanko, wenste hem veel succes en droeg de mace over. Hierna nam Nanko de gelegenheid waar om de band de eerste keer onder zijn hoede te nemen.

Na afslaan werd Nanko gefeliciteerd door alleaanwezigen en Dennis bedankt.