Overdracht voorzitterschap


Hans Gradussen heeft tijdens de jaarvergadering op maandag 13 februari de voorzittershamer overgedragen aan Felix Kleinpenning. Na een periode van bijna 14 jaar is in Felix een goede opvolger gevonden die ESKA als vereniging al jarenlang kent en voor iedereen een bekend gezicht is. Hans gaf aan dat hij er dan ook het volste vertrouwen in heeft dat het voorzitterschap bij Felix in goede handen is.

Nadat de aanwezig leden allen unaniem voor aanstelling van Felix als nieuwe voorzitter hadden gekozen, werd de overdracht een feit. Hierna werd Hans door het bestuur aangesteld als ere-voorzitter en een fraaie pennenset, bloemen en oorkonde aangeboden.