Locatie taptoe Kinkelenburg


Historie
Kasteel de Kinkelenburg is omstreeks 1300 gebouwd, toen was het nog een verdedigbaar fort. Daarna werd het een verblijf voor de adel. De macht van de adel verdween rond 1800. Het kasteel werd door rijke particulieren verbouwd tot een villa en verloor op den duur het middeleeuwse karakter.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam het kapotgeschoten gebouw in handen van de gemeente. In 1954 was de restauratie gereed. Beter gezegd, de reconstructie, want het grootste deel van De Kinkelenburg werd afgebroken en aan de hand van oude tekeningen opnieuw opgebouwd.

De trouwzaal werd tot de gemeentelijke herindeling ook gebruikt voor de vergaderingen van de gemeenteraadKasteel de Kinkelenburg

en commissies. Deze zaal is het pronkstuk van De Kinkelenburg. Het plafond is tijdens de reconstructie beschilderd met de vier jaargetijden en de legende van Vahalis en Rhenus. Deze twee reuzen hebben volgens een legende respectievelijk de Waal en de Nederrijn gegraven.

Taptoelocatie
Vanaf de allereerste Taptoe Bemmel, in 1975, is het gazon voor Kasteel de Kinkelenburg de lokatie geweest waar Taptoe Bemmel wordt gehouden. Van 1994 tot en met 2002 is echter uitgeweken naar het Marktterrein omdat de omstandigheden daar beter waren. Als het namelijk erg had geregend was het gazon onbegaanbaar en drassig. Nadat de gemeente het gazon echter had gedraineerd en opgehoogd is in 2003 besloten om met 30e jubileumTaptoe Bemmel weer op de oude lokatie te organisere.

Deze keuze heeft tot op heden goed uitgepakt. Tenslotte beschikt Bemmel hiermee over een van de fraaiste taptoe-lokaties van Nederland.

Aanrijden:

[wpsl template=”default” map_type=”roadmap” auto_locate=”true” start_marker=”red” store_marker=”blue”]