1958

In 1958 is ESKA als drumband begonnen in sportzaal aan het Sandershof, achter café Het Hertenkamp. Deze sportzaal was niet echt een clubgebouw want het werd overdag gebruikt voor schoolgymnastiek en op overige avonden ook door andere verenigingen. Het nabij gelegen Meesterplein (kermisplein) werd gebruikt voor excercitie en showrepetities.

1984

Op 9 december 1984 is de band officieel verhuisd naar een voormalige opslagloods van aannemer Verweijen, die met vereende krachten was gerenoveerd. Het was er in de winter vaak koud en het bevatte geen ramen, iets wat tegenwoordig ondenkbaar zou zijn als repetitielokaal. Het was een gezellige tijd met veel lol, eendracht en activiteiten, onder andere Playbackshows, bingo’s, feestavonden en vergaderingen vonden er plaats.

1990

Door de komplannen van de Gemeente Bemmel kreeg het winkelgebied een grote make-over en als onderdeel daarvan zou de repetitieruimte en omliggende gebouwen, gesloopt moeten worden. Daarom moest de vereniging noodgedwongen in 1990 tijdelijk verhuizen naar het vlakbij gelegen St. Vincenciusgebouw (hoek Flierenhofstraat/Ds. Israelstraat). Dit duurde echter niet zo lang want ook het Vincentiusgebouw stond op de nominatie gesloopt te worden voor een woontoren.

1991

Daarom werd in 1991 vervolgens het boeltje weer ingepakt om tijdelijk uit te wijken naar de kantine van de manege van de Gele Rijders (de Essenpas). Hier was weinig ruimte voor opslag en andere verenigingsactiviteiten maar de gemeente was met het bestuur van ESKA druk bezig een geschikte, alternatieve ruimte te vinden.

1992

Uiteindelijk werd in 1992 iets gevonden: het uitgeleefde gebouw van de Molukse gemeenschap in Bemmel, welke op de nominatie stond gesloopt te worden. Ten tijde van de nieuwbouw ervan was het al bedoeld als noodgebouw en de staat van onderhoud was slecht: lekkend dak, gaten en kieren. Met de nodige ondersteuning van de gemeente (er werd o.a. een puntdak geplaatst en een nieuw keukenblok) en opbrengsten die werden verkregen door een wielerzesdaagse en een superloterij, werd dit gebouw in een half jaar tijd verbouwd. Dit gebeurde hoofdzakelijk door inzet van eigen leden. Vele uren werden in de vrijetijd gestoken om dit gebouw om te toveren tot een volwaardig onderkomen voor repetities en activiteiten: een nieuwe bar, akoestisch gescheiden repetitieruimten, aparte bestuursruimte en opslagvoor instrumenten en uniformen werden aangebracht.

ESKADOME

1993

Op zaterdag 6 maart 1993 werd dit pand officieel in gebruik genomen en dient tot op heden als onderkomen. Op zaterdag 7 januari 2006 heeft het de naam “ESKADOME” gekregen. Met de komst van andere verenigingen (Schietvereniging, Wielrenvereniging, Scouting en Molukse gemeenschap) is aan de Sportlaan een heus verenigingscentrum ontstaan.