Adres
e. info@eska.nl
ESKADOME
Sportlaan 1c
6681 CD Bemmel
Bank – OverigIBAN NL82 RABO 0105 7183 94 t.n.v. ESKA Bemmel
KvK nr. 40.144.706
KNMO nr. 140367 
Bestuur
e. bestuureska@eska.nl
Felix Kleinpenning – voorzitter
Renate Boone – secretaris
Frank van Alst – financiën
Patrick van Moerkerk
Ben Wanders
Petra Wagener
Jochem van Alst
TambourmaîtrePetra Wagener
(m.i.v. 18-02-2019) 
Optredens
e. optredens@eska.nl
Patrick van  Moerkerk
Petra Wagener
Public Relations
e. pr@eska.nl
Petra Wagener
JeugdopleidingRenate Boone – Coördinatie, inschrijving
Jochem van Alst – begeleiding jeugdleden
Kascontrole
(boekjaar 2022)
Edwin Boone (vz)
Marko Janssen
Hans Gradussen (reserve)
Taptoecommissie
e. taptoecie@eska.nl
Felix Kleinpenning
Cees Aalbers
Gery Geurts
Hans Gradussen
Patrick van Moerkerk
Edwin Boone
Léon Heijmink
Muziek-/ShowCommissiePatrick van Moerkerk
Nevin Sanchez
Dyonne van Moerkerk
Edwin Boone
Petra Wagener
InstructieEric Westerink – Drumfanfare
Herman van Dulm – Slagwerk
Opleiding leerlingenNevin Sanchez – leerlingen saxofoon
Lars Peters – leerlingen slagwerk
Nevin Sanchez – AMV/SjorsCreatief 
ClubhuisbeheerBen Wanders 
KledingbeheerRenate Boone
Marjo Gradussen
InstrumentenbeheerDyonne van Moerkerk