ESKA wordt als vereniging door diverse ondernemers en partijen ondersteund. Dat kan zijn door middel van financiële ondersteuning maar ook door het beschikbaar stellen van faciliteiten, voorzieningen en materiaal. Hieronder een overzicht van alle sponsoren die ESKA een warm hart toedragen: