ESKA Bemmel is als drumband opgericht in 1958. De naam is een acroniem van:

Enkele Supporters en Katholieke Arbeiders

Hieronder hebben we een stuk weergegeven dat destijds nog door dhr. Cor Polman is geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan en dat niet is ingekort vanwege de originaliteitswaarde. Cor Polman behoorde samen met J. Heijmen, B. Jansen, G. v. Loon, P. v. Loon, B. v. Moerkerk en F. de Water tot initiatiefnemers KAB*.

“BEMMEL, Juni 1983.

Bij het 25 jarig bestaan van Drumband ESKA, is het voor mij een genoegen, U een klein overzicht te mogen geven, vanaf de eerste bespreking tot aan de overdracht door Burg.van Elk aan de bevolking van Bemmel. Toen in 1957 op de bestuursvergadering van de KAB het 40-jarig bestaan in 1958 ter sprake kwam, werd er gevraagd, wat zullen we doen, weer een feestavond met consumptiebonnen, bal, enz., kwamen enkele leden met een voorstel. Kunnen we niet een Drumband oprichten zoals er reeds in omliggende dorpen zijn. Er waren voor- en tegenstanders.

Het grootste bezwaar bleek de financiën, dit zou de KAB niet alleen op kunnen brengen. Besloten werd diverse verenigingen aan te schrijven voor een bespreking hierover. Deze eerste vergadering werd gehouden in Maart 1957 in hotel Nas. Aanwezig waren afgevaardigden van de Middenstand, ABTB, Sportclub, UDI, Wilgrim, Werken en Weldoen en de supportersvereniging. Nadat de voorzitter een uiteenzetting had gegeven wat de KAB van plan was te doen, maar dit niet alleen kon werd gevraagd of deze Drumband alleen voor de KAB was of voor de gehele bevolking.

Voorzitter antwoordde hierop dat de bedoeling was voor de gehele bevolking dus ook niet alleen RK leden. Een afgevaardigde van UDI zei dat de harmonie ook al eens plannen had gehad, maar om financiële redenen het niet aandurfde. Hij hoopte dat met medewerking van de gehele dorpsgemeenschap dit zou mogen lukken en hoopte op een goede samenwerking met de harmonie.

Er werden diverse acties op stapel gezet o.a. prikplank, ponyrijden bij de kermis, verhuur van stoelen bij concour en div. venementen, waarvan velen zonder vermakelijkheidsbelasting. De sportmiddag met medewerking van de drumband met vendeliers uit Gendt met een rondgang door het dorp. De actie “kleine trom”, er waren vele inwoners die f. 45,= gaven voor de aankoop van een kleine trom.

In januari werd de balans opgemaakt, er bleek een redelijk bedrag aanwezig te zijn. Er werd een werkcomité opgericht. Deze zou inlichtingen inwinnen over aankoop trommels, instrumenten, uniformen enz. Een voorlopig bestuur werd gekozen, deze bestond uit 2 KAB leden en 3 leden van de supportersvereniging.

Aan het werkcomité kon een bedrag van fl. 1.700,= worden overhandigd. De ledenwerving kon beginnen. Bij de jeugd bleek grote belangstelling te bestaan. Op 19 Maart 1958 werden de trommels en instrumenten gebracht en kon met de repetities worden begonnen.

Op 13 Juli was het zover en kon de jonge drumband voor het eerst naar buiten treden. Voor Kasteel “De Kinkelenburg” werden enkele marsen ten gehore gebracht en werd door de voorzitter van de KAB de drumband aan de Burgemeester overgedragen. De burgemeester dankte de gehele bevolking voor hun steun in deze gegeven en de hoop dat deze steun in de toekomst ook zal doorgaan. De burgemeester vroeg de voorzitter van de supportersvereniging de voorlopige leiding op zich te willen nemen Deze zei dit graag te willen doen.

En daarmede is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de KAB met medewerking van velen ook uit Haalderen en Ressen een drumband voor Bemmel werkelijkheid geworden. Ik heb geen namen willen noemen, bang een of meerdere personen te vergeten. Maar toch zou ik de Fam.Ebbers dank willen zeggen voor de steun en medewerking in deze tijdens de oprichting en in haar 25-jarig bestaan.Ik durf hier te zeggen, ook namens de overleden bestuursleden van ESKA, we zijn trots op jullie, ga zo door ook de volgende 25 jaar naar het goud. Samen kunnen jullie dat, dit hebben jullie bewezen.

Mede-oprichter en erelid ESKA Cor Polman.

*KAB= Katholieke Arbeiders Beweging”

Na enkele jaren Es-bezetting is overgeschakeld op Es/des-bezetting. Dit heeft slechts enkele jaren geduurd, waarna in 1984 de keuze werd gemaakt om op volledige drumfanfare-bezetting over te gaan. Sinds 1985 is de vereniging dan ook formeel een drumfanfare.