ESKA kiest nieuwe voorzitter

Tijdens de ALV van maandag 13-02-2023 werden de zittende bestuursleden Patrick van Moerkerk, Renate Boone en Frank van Alst voor een nieuw termijn herkozen. Aftredend voorzitter Felix Kleinpenning was niet herkiesbaar en stelde de functie van voorzitter ter beschikking. Met algemene instemming werd Dennis Janssen gekozen als nieuw bestuurslid en tevens voorzitter. Daarmee is Dennis het vijfde lid dat bij ESKA deze functie vervult. Felix werd door Patrick van Moerkerk nog persoonlijk bedankt voor zijn inspanning gedurende de afgelopen zes jaar met een attentie.

Ieder veel succes toegewenst en met name natuurlijk Dennis als kersverse voorzitter.