Omgaan met persoonlijke gegevens van leden
ESKA registreert gegevens van haar leden in de ledenadministratie, te weten:

Lidnummer, Geslacht, Familiehoofd, Titel, Voorletters, Roepnaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonummer, Mobiel telefoonnummer, Emailadres, Geboortedatum, Inschrijfdatum, Opzegdatum, Soort lid, Bezwaar wel/geen beeldmateriaal.

Na opzegging van een lidmaatschap, het inleveren van de in bruikleen verkregen instrumenten en uniformen, én voldaan hebben van alle verschuldigde contributies, worden persoonlijke gegevens tot maximaal één jaar na dato bewaard.

Deze gegevens worden bewaard in een gereguleerde omgeving en uitsluitend gebruikt voor de normale bedrijfsvoering van ESKA.

Omgaan met gegevens van websitebezoekers
ESKA registreert niet actief gegevens van bezoekers op de website. De mogelijkheid bestaat dat men zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, daarvoor wordt alleen Naam, Emailadres vastgelegd. Uitschrijving is ten allen tijde mogelijk, gegevens worden daarna niet bewaard.

Beeldmateriaal en publicaties
Tijdens optredens en repetities van ESKA worden er foto’s en video-opnamen gemaakt worden van de groep maar ook individuele leden. Dit beeldmateriaal wordt door ESKA gebruikt voor publicitaire doeleinden (website, posters, flyers, sociale media) en evaluaties. Ieder lid kan aangeven of men hiertegen bezwaar heeft, dit wordt ook geregistreerd in onze ledenadministratie.