Rabo ClubSupport stemperiode gesloten

Inmiddels is de periode geëindigd waarbinnen u uw stem kon uitbrengen op ESKA: onze dank hiervoor.

Nu is het wachten op de uitslag, deze wordt medio november bekend gemaakt door Rabobank.

Via deze website zullen we de uitslag voor ESKA communiceren.

Taptoe Bemmel verplaatst naar 2021

BEMMEL – De voorbereidingen ten behoeve van de 47e Taptoe Bemmel waren al in gang gezet. Maar vanwege de corona-perikelen stonden de activiteiten de laatste maanden op een laag pitje in afwachting van de richtlijnen omtrent dit soort evenementen.

 Inmiddels is duidelijk dat onder de huidige condities en omstandigheden het niet mogelijk is om Taptoe Bemmel als een indoor-evenement te organiseren. Daarom is door de organisatie nu besloten dat dit jaar definitief geen taptoe wordt georganiseerd en dat deze wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Wat betreft de locatie en datum van de 2021-editie zal nog worden bekeken of het een indoor-versie kan worden of dat we weer de buitenlucht gaan opzoeken. E.e.a. hangt af van een aantal omstandigheden die we nu nog niet kunnen voorzien. Verwacht wordt dat hierover begin 2021 meer duidelijkheid is.

Bestuurswisselingen

Tijdens de ALV op maandagavond 17 februari nam Marije Peters na 11 jaar afscheid als bestuurslid en secretaris van ESKA. Naast haar bestuurlijke taken heeft zij ook mede gestalte gegeven aan de jeugdopleiding en een coördinerende rol vervuld. Zij werd door Felix Kleinpenning namens de club bedankt voor haar inzet.

Meer lezen